Ο Συνεχιζόμενος Εφιάλτης Paypal

Οι ταλαιπωρίες με την πρόσβαση στον λογαριασμό και η κακή εξυπηρέτηση πελατών οδηγούν έναν ερευνητή να κάνει δράση